Jim Shields

Jim Shields

Camp Team Leader

E-mail: jim@highlandlakes.org

317-481-2400
swickersham@scbi.org
1591 W Highland Lakes Baptist CampN
Martinsville, IN 46151